Weinig groene stroom in Vlaanderen

groene energiee

In 2014 kwam 27,67 procent van de energie uit hernieuwbare energiebronnen van de in Vlaanderen geleverde stroom. Dat is niet veel meer geworden in 2015(27,93 procent). Zal dit in 2016 gaan veranderen?

Kernenergie belangrijk

Hernieuwbare energiebronnen zijn belangrijk er wordt steeds meer aandacht aan besteed en meer in het licht gezet. In Vlaanderen is Kernenergie overduidelijk met een aandeel van 37,4 procent nog de belangrijkste bron van energie. Fossiele brandstoffen met 29,7 procent als 2e belangrijkste energiebron. Groene energie komt op de laatste plaats en is vooral afkomstig van waterkracht gevolgd door windenergie op zee en aardwarmte.

Minder groene energie overstappers

In België wordt er nog veel gedacht aan besparen op de energierekening en wordt er minder gekozen voor stroom uit hernieuwbare energiebronnen. Het aandeel van Belgische groene energie verkeerd zich wel in een stijgende lijn. Van 2014 naar 2015 met 10 procent gestegen. Vlaanderen krijgt groene stroom voornamelijk uit Scandinavië. De consumenten kunnen zorgen voor verandering door toch over te stappen naar groene energie bronnen. Doet ze in Vlaanderen hier wel genoeg aan en brengen ze dit duidelijk en effectief over naar de bewoners. Projecten, informatie avonden en nog meer leuke acties kan voor meer duidelijkheid zorgen.

Projecten krijgen te weinig aandacht

In Vlaanderen zijn ze wel bezig met het bekijken van daken waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Wie dat zelf niet kan krijgt de kans om mee te doen met een zonneproject alleen nemen bewoners niet snel die stap om dat te doen vanwege de prijzen. Dat moet meer gestimuleerd worden en duidelijker gemaakt worden want niet iedereen weet hoe hernieuwbare energie er voor staat en naar toe gaat.