Leiderschap en haar verschillende vormen

Een kwaliteit van een leider is het inspireren en stimuleren van zijn volgers. Als leidinggevende is het jouw doel om ervoor te zorgen dat jou team op hun best presteert. Een goede leider verhoogd de motivatie en betrokkenheid van ieder lid binnen een team. Wanneer deze elementen in orde zijn binnen een team, zal dit terug te zien zijn in de behaalde resultaten. Over de tijdsperiode van honderden jaren zijn er talloze theorieën ontstaan over leiderschap. Hieronder worden een aantal gangbare leiderschaps-concepten gegeven:

  • Als eerste kan er scheiding worden gemaakt in taak- en mensgericht leiderschap. Elke leider zet bepaalde doelen en daarbij horen taken. De visie van een taakgerichte leider is het volbrengen en voltooien van de taken die die hun gegeven zijn. Deze taken zijn vaak meetbaar en zeer concreet. Aan de andere kant staat de mensgerichte leider. Hun richten zicht vooral op de behoeften van de werknemers. Het motiveren. Inspireren en coachen staat hierbij centraal.
  • Ook wordt er verschil gemaakt in transactioneel, transformationeel, authentiek en charismatische leiderschap. Bij de eerste vorm, transactioneel worden medewerkers aangestuurd om bepaalde doelen en taken te behalen. Een manier om dit te behalen is door het verduidelijken van rollen en taken binnen de hiërarchie. Wanneer een leider hun medewerkers beïnvloed in het belang van de organisatie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de waarde van hun handelingen en resultaten voor het bedrijf. De volgende soort leiders zijn de authentieke leiders. Zij dragen hun visie uit, hebben een goed zelfbeeld en handelen open en oprecht. Hierbij zijn hun idealen sterk bepalend voor hun handelingen. Als laatste heb je de charismatische leiders. Gekeken naar hun visie en handelingen komen ze veel overeen met het authentieke leiderschap. Echter zien de werknemers de leider (bijna) als een soort held vanwege zijn of haar kwaliteiten en gedrag.
  • Operationeel leiderschap. Om als organisatie voor te kunnen bestaan is er dagelijks management van werkprocessen nodig. Het middenkader, bestaand uit de bazen en de chefs, wordt te vaak vergeten of als negatief ervaren. Wanneer dit het geval is, zegt dit veel over het handelen van de leiders en is er drastisch verandering nodig. Het middenmanagement zal elke keer weer opnieuw haar verantwoordelijkheid moeten verdienen.

 

Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van coachen van wetenschappers en universitaire medewerkers. Met haar coaching heeft ze zowel bedrijven als individuele bedrijven helpen verder ontwikkelen op het gebied van leiderschap, conflicten, team- en procesverbetering hun loopbaan.